ندارجبی پیک ارسال کالا زیستا بورس - تحلیل هوشمند سهام


  مدارک و گواهینامه های ندارجبی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

  نظرات ندارجبی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1398/8/18 ندارجبی #فايرا
  فايرا برروی مقاومت قرار دارد مقاومت بعدی 7380 حمایت ها:6730. ...
  1
  2 1398/8/18 ندارجبی #شبهرن
  شبهرن اولین مقاومت سرراه 2144 مقاومت ها:2176 و 2200. ...
  1
  3 1398/8/13 ندارجبی #وبهمن
  وبهمن واگرایی منفی کوچکی در سقف مشاهده می شود .. ...
  1
  4 1398/8/13 ندارجبی #كخاك
  كخاك مقاومت ها :2890 و 2960 حمایت: 2780 و 2650. ...
  1
  5 1398/8/13 ندارجبی #فايرا
  فايرا اولین حمایت سرراه 670 مقاومت ها :697 و 737. ...
  1
  6 1398/8/13 ندارجبی #شبهرن
  شبهرن برروی خط حمایت خود قرار دارد . حمایت بعدی 2174 و 2151 مقاومت ها :2200 و 2232 . ...
  1
  7 1398/8/12 ندارجبی #وبهمن
  وبهمن واگرایی کوچکی در سقف دیده می شود .. ...
  1
  8 1398/8/8 ندارجبی #شبهرن
  شبهرن پرتفو_زیستا برروی خط مقاومت می باشد . و در بالای ابر قرار دارد . هیچگونه واگرایی در حال حاضر دیده نمی شود . موج 5 با اهداف :2400 و 2800. ...
  1
  9 1398/8/6 ندارجبی #فاراک
  فاراک مشاهده واگرایی در سقف . . ...
  1
  10 1398/8/6 ندارجبی #بپاس
  بپاس اولین مقاومت پیش رو 800 اولین حمایت ها 760 و 740. ...
  1

   کسانی که توسط ندارجبی به زیستا معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  برنامه هفتگی ندارجبی
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت

  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا