گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  وتعاون

  آخرین قیمت: 2,060
  تغییرات: 63
  درصد تغییرات: 2.97
  میانگین 3ماهه: 2,703,057
  قیمت پایانی: 2,083
  تغییرات: 40
  درصد تغییرات: 1.88
  حجم تجمیعی: 10,549,633

  • وتعاون - بيمه تعاون

   بازه:
   سابقه سهام وتعاون - بيمه تعاون

   اطلاعات سهام وتعاون - بيمه تعاون در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 2,060
   تغییرات: 63
   درصد تغییرات: 2.97
   قیمت پایانی: 2,083
   تغییرات: 40
   درصد تغییرات: 1.88
   قیمت دیروز: 2,123
   اولین قیمت: 2,070
   میانگین 3ماهه: 2,703,057
     حجم تجمیعی: 10,549,633
   EPS: 117
   P/E: 17.8

      بازه مجاز: 2,186 - 2,060
   تغییرات روز: 2,121 - 2,060
   کمترین قیمت عرضه: 2,060
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 13
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 24

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 5 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 334
   حجم: 9,469,633
   درصد: 90%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 1,080,000
   درصد: 10%

   فروش حقیقی
   تعداد: 121
   حجم: 4,465,527
   درصد: 42%
   فروش حقوقی
   تعداد: 2
   حجم: 6,084,106
   درصد: 58%

   نوسانگیری:
       * وتعاون در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * وتعاون روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * وتعاون دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
       * وتعاون صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   میان مدت:
       * وتعاون دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 16 از منفی 50
       * وتعاون معاملات روزانه 500 تا یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * وتعاون دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * وتعاون مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   بلند مدت:
       * وتعاون فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 3 روز گذشته - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * وتعاون فروش بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * وتعاون فروشندگان قدرتمندتر در 3 روز گذشته - امتیاز: منفی 38 از منفی 50
       * وتعاون فروشندگان قدرتمندتر در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 31 از منفی 50
       * وتعاون کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   روند تغییرات:
       * وتعاون همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 20
       * وتعاون مناسب برای زیرنظر گرفتن بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * وتعاون کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * وتعاون مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * وتعاون مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 04:12:30 1400/8/4

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم وتعاون در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.7 -1.0 -1.2 -1.8 -2.8 -3.4 -3.9 -3.9 -3.9 -4.1


   تغییرات سهم وتعاون در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.6 0.0 -0.8 -1.3 -1.0 -1.1 -1.8 -2.6 -3.2 -3.6


   سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   وحكمت بيمه حكمت صبا 3630 -1.84 3707 0.24 25 148.28
   بپاس بيمه پاسارگاد 65148 -5 67516 -1.55 1221 55.3
   بنو بيمه تجارت نو 11503 -5 11627 -3.97 483 24.07
   پارسيان بيمه پارسيان 11590 3.39 11560 3.12 488 23.69
   دانا بيمه دانا 5380 -4.95 5420 -4.24 296 18.31
   وسرمد بيمه سرمد 5434 2.09 5379 1.05 302 17.81
   وتعاون بيمه تعاون 2060 -2.97 2083 -1.88 117 17.8
   اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 9959 2.41 9744 0.2 705 13.82
   وآفري بيمه كارآفرين 3367 -0.12 3392 0.62 324 10.47
   وسين بيمه سينا 3621 -2.97 3631 -2.71 443 8.2
   بساما بيمه سامان 22900 0.78 22834 0.49 2848 8.02
   كوثر بيمه كوثر 11612 -4.52 11845 -2.61 1606 7.38
   ملت بيمه ملت 1191 -4.87 1208 -3.51 169 7.15
   اتكام شركت بيمه اتكايي امين 3721 -2.85 3812 -0.47 570 6.69
   بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 5324 -1.61 5329 -1.52 823 6.48
   آسيا بيمه آسيا 1957 -2.54 1970 -1.89 330 5.97
   ما بيمه ما 7690 -1.66 7750 -0.9 1453 5.33
   ومعلم بيمه معلم 3461 -1 3476 -0.57 728 4.77
   ودي بيمه دي 6600 -1.36 6575 -1.73 1659 3.96
   البرز بيمه البرز 2483 -4.83 2516 -3.56 652 3.86
   نوين بيمه نوين 5254 -2.01 5268 -1.75 1485 3.55
   ميهن بيمه ميهن 2732 -4.97 2788 -3.03 -805 -3.46
   وحافظ بيمه حافظ 10277 -2.99 10592 -0.02 -684 -15.49
   آرمان بيمه آرمان 6307 -3 6479 -0.35 -141 -45.95
   ورازي بيمه رازي 2190 4.99 2180 4.51 -39 -55.9
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا