گروه: بانكها و موسسات اعتباري - بازار فرابورس نارنجی با 2% تغییرات


  وزمين

  آخرین قیمت: 10,300
  تغییرات: 80
  درصد تغییرات: 0.78
  میانگین 3ماهه: 2,966,379
  قیمت پایانی: 10,303
  تغییرات: 83
  درصد تغییرات: 0.81
  حجم تجمیعی: 1,175,484

  • وزمين - بانك ايران زمين

   بازه:
   سابقه سهام وزمين - بانك ايران زمين

   اطلاعات سهام وزمين - بانك ايران زمين در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 10,300
   تغییرات: 80
   درصد تغییرات: 0.78
   قیمت پایانی: 10,303
   تغییرات: 83
   درصد تغییرات: 0.81
   قیمت دیروز: 10,220
   اولین قیمت: 10,300
   میانگین 3ماهه: 2,966,379
     حجم تجمیعی: 1,175,484
   EPS: -14009
   P/E: -0.74

      بازه مجاز: 10,628 - 9,812
   تغییرات روز: 10,510 - 10,300
   کمترین قیمت عرضه: 10,440
   بیشترین قیمت تقاضا: 10,300
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 28
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 27

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 3 بار
   متوسط: 1.8 روز
   ماکزیمم: 8 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 3 بار
   متوسط: 1.8 روز
   ماکزیمم: 8 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 29
   حجم: 330,341
   درصد: 28%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 845,143
   درصد: 72%

   فروش حقیقی
   تعداد: 65
   حجم: 1,029,074
   درصد: 88%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 146,410
   درصد: 12%

   نوسانگیری:
       * وزمین در فاز استراحت که به زودی صعودی می شوند - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 20
   میان مدت:
       * وزمین در آخرین معاملات، خرید حقوقی بیشتر از فروش آن است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * وزمین دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 19 از منفی 50
   بلند مدت:
       * وزمین خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 3 روز گذشته - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * وزمین خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * وزمین کندل خرید دوجی استار - امتیاز: مثبت 100 از مثبت 100
   کندل استیکها:
       * وزمین بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * وزمین بیشترین ریزش در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * وزمین همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 20
    آخرین به روزرسانی: 04:12:30 1400/8/4

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم وزمين در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.1 -1.8 -2.3 -2.9 -3.2 -3.5 -3.6 -4.1 -5.1 -6.0


   تغییرات سهم وزمين در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.6 -0.2 -4.2 -2.6 0.2 0.8 0.8 2.2 2.2 1.7


   سهام گروه بانكها و موسسات اعتباري

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   وملل اعتباري ملل 11130 -1.88 11424 0.71 135 84.62
   وگردش بانك گردشگري 11502 -2.99 11502 -2.99 507 22.69
   وسينا بانك سينا 2573 -4.84 2583 -4.47 224 11.53
   سامان بانك سامان 7971 -2.99 8013 -2.48 861 9.31
   وپاسار بانك پاسارگاد 14650 -0.48 14680 -0.27 1675 8.76
   وخاور بانك خاورميانه 5870 1.73 5750 -0.35 698 8.24
   وپست پست بانك ايران 22440 3.03 22560 3.58 2781 8.11
   وكار بانك‌ كارآفرين‌ 2445 -2.86 2514 -0.12 336 7.48
   ونوين بانك‌اقتصادنوين‌ 3960 -4.76 4012 -3.51 748 5.36
   وبملت بانك ملت 3640 -3.19 3667 -2.47 732 5.01
   دي بانك دي 1037 -4.95 1044 -4.31 292 3.58
   وتجارت بانك تجارت 2099 -4.68 2120 -3.72 648 3.27
   وبصادر بانك صادرات ايران 2113 -4.99 2129 -4.27 665 3.2
   سمايه بانك سرمايه 4160 3 4159 2.97 -15344 -0.27
   وزمين بانك ايران زمين 10300 0.78 10303 0.81 -14009 -0.74
   وشهر بانك شهر 5580 -1.22 5596 -0.94 -1104 -5.07
   وپارس بانك‌پارسيان‌ 2531 -4.99 2565 -3.72 -156 -16.44
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا