گروه: بانكها و موسسات اعتباري - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  وشهر

  آخرین قیمت: 5,580
  تغییرات: 69
  درصد تغییرات: 1.22
  میانگین 3ماهه: 5,194,475
  قیمت پایانی: 5,596
  تغییرات: 53
  درصد تغییرات: 0.94
  حجم تجمیعی: 5,181,895

  • وشهر - بانك شهر

   بازه:
   سابقه سهام وشهر - بانك شهر

   اطلاعات سهام وشهر - بانك شهر در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 5,580
   تغییرات: 69
   درصد تغییرات: 1.22
   قیمت پایانی: 5,596
   تغییرات: 53
   درصد تغییرات: 0.94
   قیمت دیروز: 5,649
   اولین قیمت: 5,874
   میانگین 3ماهه: 5,194,475
     حجم تجمیعی: 5,181,895
   EPS: -1104
   P/E: -5.07

      بازه مجاز: 5,874 - 5,424
   تغییرات روز: 5,874 - 5,489
   کمترین قیمت عرضه: 5,598
   بیشترین قیمت تقاضا: 5,570
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 11
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 21

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.5 روز
   ماکزیمم: 3 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 2.0 روز
   ماکزیمم: 2 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 48
   حجم: 1,274,586
   درصد: 25%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 3,907,309
   درصد: 75%

   فروش حقیقی
   تعداد: 124
   حجم: 5,078,080
   درصد: 98%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 103,815
   درصد: 2%

   نوسانگیری:
       * وشهر در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
       * وشهر صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   میان مدت:
       * وشهر در آخرین معاملات، خرید حقوقی بیشتر از فروش آن است - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * وشهر دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 26 از منفی 50
       * وشهر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * وشهر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * وشهر خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 3 روز گذشته - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * وشهر خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * وشهر فروشندگان قدرتمندتر در 3 روز گذشته - امتیاز: منفی 19 از منفی 50
       * وشهر فروشندگان قدرتمندتر در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 1 از منفی 50
   اندیکاتورها:
       * وشهر کندل فروش خط قوی - امتیاز: منفی 23 از منفی 100
       * وشهر کندل فروش کمربند نگهدارنده - امتیاز: منفی 22 از منفی 100
   روند تغییرات:
       * وشهر همگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 128 از مثبت 200
       * وشهر مناسب برای زیرنظر گرفتن بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * وشهر کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * وشهر کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * وشهر کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * وشهر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * وشهر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
       * وشهر مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 04:12:30 1400/8/4

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم وشهر در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.1 -2.0 -2.7 -3.5 -4.4 -5.2 -6.1 -6.9 -7.5 -8.1


   تغییرات سهم وشهر در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   4.0 7.3 5.3 2.8 3.8 2.3 2.1 1.7 1.5 1.2


   سهام گروه بانكها و موسسات اعتباري

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   وملل اعتباري ملل 11130 -1.88 11424 0.71 135 84.62
   وگردش بانك گردشگري 11502 -2.99 11502 -2.99 507 22.69
   وسينا بانك سينا 2573 -4.84 2583 -4.47 224 11.53
   سامان بانك سامان 7971 -2.99 8013 -2.48 861 9.31
   وپاسار بانك پاسارگاد 14650 -0.48 14680 -0.27 1675 8.76
   وخاور بانك خاورميانه 5870 1.73 5750 -0.35 698 8.24
   وپست پست بانك ايران 22440 3.03 22560 3.58 2781 8.11
   وكار بانك‌ كارآفرين‌ 2445 -2.86 2514 -0.12 336 7.48
   ونوين بانك‌اقتصادنوين‌ 3960 -4.76 4012 -3.51 748 5.36
   وبملت بانك ملت 3640 -3.19 3667 -2.47 732 5.01
   دي بانك دي 1037 -4.95 1044 -4.31 292 3.58
   وتجارت بانك تجارت 2099 -4.68 2120 -3.72 648 3.27
   وبصادر بانك صادرات ايران 2113 -4.99 2129 -4.27 665 3.2
   سمايه بانك سرمايه 4160 3 4159 2.97 -15344 -0.27
   وزمين بانك ايران زمين 10300 0.78 10303 0.81 -14009 -0.74
   وشهر بانك شهر 5580 -1.22 5596 -0.94 -1104 -5.07
   وپارس بانك‌پارسيان‌ 2531 -4.99 2565 -3.72 -156 -16.44
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا