گروه: ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  بسويچ

  آخرین قیمت: 19,970
  تغییرات: 630
  درصد تغییرات: 3.06
  میانگین 3ماهه: 1,186,327
  قیمت پایانی: 20,260
  تغییرات: 340
  درصد تغییرات: 1.65
  حجم تجمیعی: 369,612

  • بسويچ - پارس‌سويچ‌

   بازه:
   سابقه سهام بسويچ - پارس‌سويچ‌

   اطلاعات سهام بسويچ - پارس‌سويچ‌ در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 19,970
   تغییرات: 630
   درصد تغییرات: 3.06
   قیمت پایانی: 20,260
   تغییرات: 340
   درصد تغییرات: 1.65
   قیمت دیروز: 20,600
   اولین قیمت: 20,990
   میانگین 3ماهه: 1,186,327
     حجم تجمیعی: 369,612
   EPS: 1363
   P/E: 14.86

      بازه مجاز: 21,630 - 19,570
   تغییرات روز: 20,990 - 19,570
   کمترین قیمت عرضه: 19,970
   بیشترین قیمت تقاضا: 19,600
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 19
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 34

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 5 بار
   متوسط: 2.3 روز
   ماکزیمم: 7 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 3 بار
   متوسط: 2.3 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 170
   حجم: 369,612
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 119
   حجم: 369,612
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * بسویچ در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 6 از منفی 10
   میان مدت:
       * بسویچ دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 21 از منفی 50
   بلند مدت:
       * بسویچ کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * بسویچ کندل فروش خط قوی - امتیاز: منفی 8 از منفی 100
       * بسویچ کندل فروش کمربند نگهدارنده - امتیاز: منفی 9 از منفی 100
   کندل استیکها:
       * بسویچ بیشترین ریزش در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * بسویچ بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * بسویچ بیشترین ریزش در شش ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * بسویچ بیشترین ریزش در یکسال اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * بسویچ همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 20
       * بسویچ مناسب برای زیرنظر گرفتن بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * بسویچ بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
       * بسویچ مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * بسویچ مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 04:12:30 1400/8/4

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم بسويچ در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.1 -4.8 -6.9 -9.2 -11.5 -14.0 -15.8 -17.4 -18.5 -19.7


   تغییرات سهم بسويچ در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.8 2.7 3.5 3.3 2.4 0.8 -0.9 -1.7 -1.7 -2.4


   سهام گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد 192800 -5 193270 -4.76 1134 170.43
   بايكا كابلسازي‌ايران‌ 21270 -2.53 21561 -1.19 129 167.14
   بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي 2498 -3.37 2526 -2.28 81 31.19
   بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 113880 -5 114450 -4.52 4969 23.03
   نيرو نيرو سرمايه 45000 -0.84 45045 -0.74 2964 15.2
   بسويچ پارس‌سويچ‌ 19970 -3.06 20260 -1.65 1363 14.86
   بترانس ايران‌ ترانسفو 2456 -3.08 2522 -0.47 203 12.42
   بموتو موتوژن‌ 75500 -3.64 76690 -2.12 7626 10.06
   بنيرو نيروترانس‌ 2375 -2.02 2390 -1.4 239 10
   بالبر كابل‌ البرز 34170 0.26 33850 -0.67 -62 -545.97
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا