گروه: عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  بجهرم

  آخرین قیمت: 2,350
  تغییرات: 80
  درصد تغییرات: 3.29
  میانگین 3ماهه: 35,323,585
  قیمت پایانی: 2,342
  تغییرات: 88
  درصد تغییرات: 3.62
  حجم تجمیعی: 23,766,953

  • بجهرم - توسعه مولد نيروگاهي جهرم

   بازه:
   سابقه سهام بجهرم - توسعه مولد نيروگاهي جهرم

   اطلاعات سهام بجهرم - توسعه مولد نيروگاهي جهرم در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 2,350
   تغییرات: 80
   درصد تغییرات: 3.29
   قیمت پایانی: 2,342
   تغییرات: 88
   درصد تغییرات: 3.62
   قیمت دیروز: 2,430
   اولین قیمت: 2,353
   میانگین 3ماهه: 35,323,585
     حجم تجمیعی: 23,766,953
   EPS: 91
   P/E: 25.74

      بازه مجاز: 2,551 - 2,309
   تغییرات روز: 2,430 - 2,309
   کمترین قیمت عرضه: 2,350
   بیشترین قیمت تقاضا: 2,349
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 29
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 27

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 4 بار
   متوسط: 1.8 روز
   ماکزیمم: 8 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 2.0 روز
   ماکزیمم: 3 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 513
   حجم: 15,738,748
   درصد: 66%
   خرید حقوقی
   تعداد: 2
   حجم: 8,028,205
   درصد: 34%

   فروش حقیقی
   تعداد: 675
   حجم: 23,766,953
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * بجهرم در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 6 از منفی 10
       * بجهرم دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * بجهرم صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   میان مدت:
       * بجهرم دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 8 از منفی 50
       * بجهرم معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * بجهرم دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * بجهرم خریداران قدرتمندتر در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 50
       * بجهرم کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   روند تغییرات:
       * بجهرم کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * بجهرم کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * بجهرم مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * بجهرم مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * بجهرم اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
    آخرین به روزرسانی: 04:12:30 1400/8/4

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم بجهرم در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.7 -0.6 -1.2 -1.6 -1.0 -1.8 -3.2 -4.1 -3.9 -4.6


   تغییرات سهم بجهرم در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.4 -2.0 -4.1 -4.1 -6.1 -7.9 -7.8 -7.2 -8.5 -9.9


   سهام گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   دماوند توليد نيروي برق دماوند 23252 -2.59 23670 -0.84 529 44.74
   بزاگرس نيروگاه زاگرس كوثر 4989 -1.11 5026 -0.38 157 32.01
   بجهرم توسعه مولد نيروگاهي جهرم 2350 -3.29 2342 -3.62 91 25.74
   بمپنا توليد برق عسلويه مپنا 6210 -4.99 6303 -3.56 341 18.48
   بفجر پتروشيمي فجر 33590 2.66 34200 4.52 1924 17.78
   مبين پتروشيمي مبين 24410 0.21 24770 1.68 1931 12.83
   وهور مديريت انرژي اميد تابان هور 1546 -4.98 1568 -3.63 170 9.22
   ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو 2584 -3.62 2574 -3.99 308 8.36
   بكهنوج توليد برق ماهتاب كهنوج 1385 -3.42 1394 -2.79 -307 -4.54
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا