گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  اتكام

  آخرین قیمت: 3,721
  تغییرات: 109
  درصد تغییرات: 2.85
  میانگین 3ماهه: 0
  قیمت پایانی: 3,812
  تغییرات: 18
  درصد تغییرات: 0.47
  حجم تجمیعی: 1,617,518

  • اتكام - شركت بيمه اتكايي امين

   بازه:
   سابقه سهام اتكام - شركت بيمه اتكايي امين

   اطلاعات سهام اتكام - شركت بيمه اتكايي امين در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 3,721
   تغییرات: 109
   درصد تغییرات: 2.85
   قیمت پایانی: 3,812
   تغییرات: 18
   درصد تغییرات: 0.47
   قیمت دیروز: 3,830
   اولین قیمت: 3,960
   میانگین 3ماهه: 0
     حجم تجمیعی: 1,617,518
   EPS: 570
   P/E: 6.69

      بازه مجاز: 4,021 - 3,639
   تغییرات روز: 3,960 - 3,705
   کمترین قیمت عرضه: 3,799
   بیشترین قیمت تقاضا: 3,721
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 0
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 0

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 2.0 روز
   ماکزیمم: 2 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 8 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 46
   حجم: 1,402,828
   درصد: 87%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 214,690
   درصد: 13%

   فروش حقیقی
   تعداد: 57
   حجم: 1,617,518
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   میان مدت:
       * اتکام دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 50
   بلند مدت:
       * اتکام خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 3 روز گذشته - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * اتکام خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * اتکام کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * اتکام کندل فروش خط قوی - امتیاز: منفی 67 از منفی 100
       * اتکام کندل فروش کمربند نگهدارنده - امتیاز: منفی 66 از منفی 100
   کندل استیکها:
       * اتکام بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * اتکام رشد اندک در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * اتکام کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * اتکام کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * اتکام کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 04:12:30 1400/8/4

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم اتكام در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.5 -1.4 -2.0 -2.3 -2.6 -3.4 -4.1 -4.5 -5.1 -6.0


   تغییرات سهم اتكام در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.1 -1.2 -3.8 -6.2 -8.0 -9.5 -10.2 -11.5 -11.1 -8.1


   سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   وحكمت بيمه حكمت صبا 3630 -1.84 3707 0.24 25 148.28
   بپاس بيمه پاسارگاد 65148 -5 67516 -1.55 1221 55.3
   بنو بيمه تجارت نو 11503 -5 11627 -3.97 483 24.07
   پارسيان بيمه پارسيان 11590 3.39 11560 3.12 488 23.69
   دانا بيمه دانا 5380 -4.95 5420 -4.24 296 18.31
   وسرمد بيمه سرمد 5434 2.09 5379 1.05 302 17.81
   وتعاون بيمه تعاون 2060 -2.97 2083 -1.88 117 17.8
   اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 9959 2.41 9744 0.2 705 13.82
   وآفري بيمه كارآفرين 3367 -0.12 3392 0.62 324 10.47
   وسين بيمه سينا 3621 -2.97 3631 -2.71 443 8.2
   بساما بيمه سامان 22900 0.78 22834 0.49 2848 8.02
   كوثر بيمه كوثر 11612 -4.52 11845 -2.61 1606 7.38
   ملت بيمه ملت 1191 -4.87 1208 -3.51 169 7.15
   اتكام شركت بيمه اتكايي امين 3721 -2.85 3812 -0.47 570 6.69
   بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 5324 -1.61 5329 -1.52 823 6.48
   آسيا بيمه آسيا 1957 -2.54 1970 -1.89 330 5.97
   ما بيمه ما 7690 -1.66 7750 -0.9 1453 5.33
   ومعلم بيمه معلم 3461 -1 3476 -0.57 728 4.77
   ودي بيمه دي 6600 -1.36 6575 -1.73 1659 3.96
   البرز بيمه البرز 2483 -4.83 2516 -3.56 652 3.86
   نوين بيمه نوين 5254 -2.01 5268 -1.75 1485 3.55
   ميهن بيمه ميهن 2732 -4.97 2788 -3.03 -805 -3.46
   وحافظ بيمه حافظ 10277 -2.99 10592 -0.02 -684 -15.49
   آرمان بيمه آرمان 6307 -3 6479 -0.35 -141 -45.95
   ورازي بيمه رازي 2190 4.99 2180 4.51 -39 -55.9
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا